Oncologische revalidatie

Als je onder behandeling bent voor kanker of wanneer je kanker hebt gehad, kom je in aanmerking voor oncologische revalidatie. Uit onderzoek blijkt dat oncologische revalidatie een positief effect heeft op de kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en re-integratie in het arbeidsproces. Oncologische revalidatie kan worden toegepast in alle fasen van de ziekte; revalidatie na diagnose, revalidatie tijdens of na behandeling (chirurgie, chemotherapie, bestraling en hormoontherapie) en in de palliatieve of terminale fase. Iedere fase kenmerkt zich door een andere behandeling.

Aanpak

Waar werken we aan tijdens oncologische revalidatie?

  • Lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, bestraling en chemotherapie
  • Vermindering van pijnklachten
  • Vermindering van vermoeidheid
  • Verbeteren van belastbaarheid
  • Verbeteren of faciliteren van alledaagse handelingen
  • Verminderen van spraak- of slikklachten
  • Verbeteren van het eigen lichaamsbeeld (en gewichtshandhaving)
  • Signalering of behandeling van aanwezig lymfoedeem
  • Optimaliseren van kwaliteit van leven in de palliatieve of terminale fase

Behandelcentrum Valkenhof is lid van een tweetal netwerken, FyNeOn en Onconet, die zich richten op kwalitatief hoogwaardige oncologische revalidatie. Onze oncologiefysiotherapeut Iris Lamers heeft kennis van de complexe problematiek die bij oncologische aandoeningen komt kijken en werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten en andere fysiotherapeuten.

FyNeOn-netwerk

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte. Het netwerk is actief in Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

Alle fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij FyNeOn hebben een opleiding in de oncologie afgerond. Van de leden van FyNeOn mag je verwachten dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op gebied van oncologie, om zo kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te leveren aan mensen met kanker.

FyNeOn-leden richten zich specifiek op het behandelen van problemen in functie, activiteit en participatie t.g.v. kanker en/of de medische behandeling hiervan. Ze hebben kennis van de ziekte zelf, maar ook van de gevolgen van een operatie, radiotherapie en chemotherapie en passen daar de behandeling op aan. De fysiotherapeuten zijn in alle fasen van de ziekte in te zetten: tijdens de medische behandeling(en), ten behoeve van de revalidatie en in de palliatieve fase. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, klantgerichtheid en het leveren van zorg op maat.

Onconet netwerk

Onconet is een netwerk van oncologiefysiotherapeuten. De missie van de stichting Onconet is de realisatie van toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische begeleiding bij het behouden of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker.

Oncologiefysiotherapeuten, welke op de zorgzoeker (website Onconet) vernoemd worden, nemen deel aan een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op continue scholing en toetsing gericht op het trainen van patiënten tijdens en/of na de medische behandeling van kanker.

Vergoeding behandeling bij oncologie

De fysiotherapeutische behandeling wordt, na twintig behandelingen, uit de basisverzekering vergoed afhankelijk van de type medische behandeling. De eerste twintig behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Indien je niet beschikt over een aanvullende verzekering, komen deze kosten voor eigen rekening. Let op, je betaalt mogelijk wel een bedrag aan eigen risico voor zorg, genomen uit de basisverzekering. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Je dient ten slotte in het bezit te zijn van een verwijzing van je huisarts of specialist.

Diëtetiek wordt voor drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering; deze vergoeding valt ook onder het eigen risico. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je recht hebt op extra tijd. Dit is echter per zorgverzekeraar anders.

Heb je nog verdere vragen over oncologische revalidatie, neem dan contact met ons op en vraag naar Iris Lamers.

Meteen een afspraak maken?
Of liever eerst even kennis maken?

Bel nu 040-8003115

Of stuur een mail