Privacybeleid

Privacybeleid website en gegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Het privacybeleid website is van toepassing op de diensten van Valkenhof die op deze website beschikbaar zijn. Je dient je ervan bewust te zijn dat Valkenhof niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacybeleid van de website te accepteren.
Valkenhof respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen hierbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor het algemene privacybeleid van Valkenhof verwijzen we je graag naar Algemeen privacybeleid Valkenhof.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Valkenhof of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Valkenhof of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid website tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt laten passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over het privacybeleid van onze website, kun je contact met ons opnemen:

Valkenhof, t.a.v. Communicatie
Postbus 10101, 5550 GA  Valkenswaard
040 – 2014 035
info@valkenhof.nl

Beleid behandelaars

Privacybeleid

Jouw behandelaar houdt een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing:

  • Jouw behandelaar houdt een registratie bij van jouw persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
  • Naast jouw behandelaar zijn er nog een aantal andere personen binnen de behandeldienst welke toegang hebben tot het behandeldossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, stagiaires en administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en in sommige gevallen ook een beroepsgeheim. Jouw behandeldossier wordt uitsluitend ingezien door de daarvoor verantwoordelijke personen. 
  • Je hebt het recht om de gegevens in te zien. Tevens heb je het recht om een kopie van jouw dossier op te vragen. Wanneer je denkt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen relevante gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het medisch dossier opgeslagen. 
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens naar derden worden verstuurd, wordt dit enkel gedaan met jouw toestemming.
  •  Indien je van mening bent dat het behandelcentrum niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit via de manager of via de klachtenregeling kenbaar maken.

Delen medische gegevens

Jouw medische gegevens kunnen gedeeld worden met jouw verwijzer in de vorm van een overleg, rapportage of brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verder zorgverlening. Als jouw verwijzer niet jouw huisarts is, sturen wij jouw huisarts in bepaalde gevallen een kopie van de brief.