Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

·            Vraag altijd naar de polisvoorwaarden bij jouw verzekering met betrekking tot de vergoeding van de behandeling. Je dient zelf de polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. 

·            Voor aanvang van een behandelserie wordt jouw hulpvraag onderzocht en vervolgens wordt er een behandelplan met je afgesproken. 

·            Het streven is dat de behandelaar die je onderzocht heeft de vaste behandelaar blijft, tenzij anders wordt afgesproken. Een verzoek voor een andere behandelaar wordt gerespecteerd. 

·            Binnen het behandelcentrum vindt vakinhoudelijk overleg plaats. Indien noodzakelijk wordt jouw behandeling in dit overleg besproken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met je privacy. 

·            Indien noodzakelijk wordt er tijdens een behandeling een intercollegiaal advies gevraagd. 

·            Het behandelcentrum aanvaart geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies hebben gehouden. 

·            Je dient je minimaal 24 uur vóór de afspraak af te melden, anders wordt de behandeling in rekening gebracht. 

·            Binnen het behandelcentrum is roken, drugs- en alcoholgebruik verboden. Ook is het verboden om in ons behandelcentrum eten te nuttigen. 

·            Het behandelcentrum is niet verantwoordelijk voor jouw eigendommen.

·            In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 

·            Wij rapporteren terug aan de verwijzer, tenzij je dat niet wilt. 

 

Privacy reglement 

·            Jouw behandelaar houdt een registratie bij van jouw persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

·            Naast jouw behandelaar zijn er nog een aantal andere personen binnen de behandeldienst welke toegang hebben tot het behandeldossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, stagiaires en administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en in sommige gevallen ook een beroepsgeheim. Jouw behandeldossier wordt uitsluitend ingezien door de daarvoor verantwoordelijke personen.  

·            Je hebt het recht om de gegevens in te zien. Tevens heb je het recht om een kopie van jouw dossier op te vragen. Wanneer je denkt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelaar verzoeken deze te wijzigen. 

·            Alleen relevante gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het medisch dossier opgeslagen. 

·            Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens naar derden worden verstuurd, wordt dit enkel gedaan met jouw toestemming.

·            Indien je van mening bent dat het behandelcentrum niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit via de manager of via de klachtenregeling kenbaar maken. 

 

Niet verschijnen / niet tijdig afmelden (no-show)

·            Als je niet naar jouw afspraak kunt komen, dan meld je dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch bij de receptie van het behandelcentrum. Voor afspraken op maandag kun je in het weekend contact opnemen met de algemene receptie van Valkenhof. Zij zullen de afmelding doorzetten naar de receptie van het behandelcentrum. Er zal dan geen ‘no-show’ tarief in rekening gebracht worden.

·            Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak, ongeacht de reden, wordt het ‘no-show’ tarief in rekening gebracht middels een factuur.

·            Voor het niet aanwezig zijn bij een afspraak zonder dat je jezelf daarvoor tijdig hebt afgemeld, brengen wij, ongeacht de reden, het ‘no-show’ tarief in rekening middels een factuur.

·            Het ‘no-show’ tarief bedraagt 60% van het particuliere tarief, berekend over de ingeplande tijd inclusief eventuele toeslagen. Dit kan verschillen per discipline. De particuliere tarieven kun je vinden op onze prijslijst in de wachtkamer of op onze website.

Behandelcentrum Logo Nieuw 2024