Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Behandelcentrum Valkenhof is aangesloten bij het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH. Dit is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-Oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH staat voor samenwerking, kwaliteit van zorg en enthousiasme. Het netwerk biedt kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire eerstelijnszorg aan volwassenen met NAH en hun sociale systeem.

Wat is NAH?

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging in de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat NAH een breuk in de levenslijn veroorzaakt. NAH is geen medische diagnose, maar een verzamelnaam voor de verschillende uitingsvormen van hersenletsel.
Beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of een infectie.

Welke klachten komen veel voor bij NAH?

Bij NAH kunnen op de volgende gebieden klachten ontstaan:

  • Motoriek
  • Cognitie
  • Sociale contacten
  • Psyche
  • Ergonomie
  • Communicatie
  • Voeding en eten/drinken
 

NAH-professionals

Welke professionals nemen deel aan het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH? Het netwerk bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten, die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van NAH-cliënten en hun sociale systeem. Deze gedreven disciplines werken optimaal samen; zowel met elkaar als met andere betrokkenen, zoals de huisarts, revalidatiearts, specialist, thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties.

Vergoeding behandeling bij NAH

Fysiotherapie

De fysiotherapeutische behandeling van een NAH wordt, na twintig behandelingen, uit de basisverzekering vergoed. De eerste twintig behandelingen worden vergoed uit je aanvullende verzekering. Indien je niet beschikt over een aanvullende verzekering, komen deze kosten voor eigen rekening. Let op, je betaalt mogelijk wel een bedrag aan eigen risico voor zorg, genomen uit de basisverzekering. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Je dient ten slotte in het bezit te zijn van een verwijzing van je huisarts of specialist.

Logopedie

De logopedische behandeling wordt eerst verrekend met je eigen risico. Als je eigen risico op is, krijg je de behandeling volledig vergoed uit je basisverzekering.

Diëtetiek

Diëtetiek wordt voor drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering; deze vergoeding valt ook onder het eigen risico. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je recht hebt op extra tijd. Dit is echter per zorgverzekeraar anders.

Meteen een afspraak maken?
Of liever eerst even kennis maken?

Bel nu 040-8003115

Of stuur een mail