Multidisciplinair betekenisvol – voor mensen met kanker

“Wist jij dat vermoeidheid één van de meest voorkomende symptomen is bij patiënten met kanker? Het is daarbij het symptoom met de grootste invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. De invloed van vermoeidheid is groter dan die van pijn. Kanker gerelateerde vermoeidheid kan zich op verschillende manieren uiten; lichamelijke vermoeidheid zoals spierzwakte, mentale vermoeidheid zoals concentratie- en geheugenstoornissen en emotionele vermoeidheid zoals verminderde interesse en motivatie. Vermoeidheid komt voor in alle stadia van kanker: voordat de diagnose is gesteld, tijdens de behandeling en zelfs na volledige genezing.

Ons team van Behandelcentrum Valkenhof heeft verschillende oncologische specialisten in huis die multidisciplinair ondersteuning bieden aan mensen met kanker. Zo begeleidden we onlangs gezamenlijk een cliënt, gediagnosticeerd met een niet-kleincellig longcarcinoom. Meneer krijgt chemotherapie en immuuntherapie in het ziekenhuis en geeft aan erg vermoeid te zijn  door deze medische behandelingen. Hierdoor onderneemt hij weinig, slaapt slecht en ontbreekt hem de eetlust. Hij is hierdoor veel afgevallen, geniet niet meer zo van eten en ervaart verminderde conditie en spierkracht. Meneer heeft niet meer de puf om te kunnen doen wat hij wil doen. Hij kan niet meer deelnemen aan de activiteiten die hij deed voordat hij ziek werd en kan zijn sport niet meer uitoefenen.

Via het ziekenhuis is meneer verwezen naar Behandelcentrum Valkenhof voor ondersteuning bij zijn herstel. Zo is hij in behandeling bij onze ergotherapeut Daniël om inzicht te krijgen in zijn energiemanagement. Hoeveel energie kost een activiteit? Waar krijgt meneer energie van? En hoe kan hij zijn energie het beste in balans brengen?
Vanwege het ongewenst gewichtsverlies en minder kunnen genieten van het eten, krijgt meneer adviezen van onze diëtiste Regina. Op deze manier kan hij zijn energieniveau verbeteren en zijn spiermassa vergroten. Tevens kijkt hij samen met haar naar welke voeding hij wél lekker vindt. Naast het managen van zijn energie en voedingstoestand wordt meneer door mij begeleid om zijn spierkracht en uithoudingsvermogen te vergroten. Zodat hij zijn dagelijkse activiteiten en sport weer kan uitvoeren.

Het is fantastisch om op deze manier gezamenlijk betekenisvol te kunnen zijn voor mensen met kanker. Hen vooruit zien gaan, daar doen we het voor! Wij hopen nog veel meer mensen op deze manier te mogen begeleiden, tijdens en na de behandeling van kanker.”

Iris Lamers
(Oncologie)fysiotherapeut en oedeemtherapeut
Team Behandelcentrum Valkenhof