Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Behandelcentrum Valkenhof is lid van ClaudicatioNet. Claudicatio intermittens of etalagebenen zijn beide benamingen voor de aandoening perifeer arterieel vaatlijden. Perifeer arterieel vaatlijden wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). Naar schatting heeft drie procent van alle 55-plussers last van perifeer arterieel vaatlijden en veertien procent van alle 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor perifeer arterieel vaatlijden.


Klachten

Welke klachten komen veel voor bij perifeer arterieel vaatlijden?

  • Pijn of kramp in de benen (vooral in de kuiten) bij het lopen (deze pijn verdwijnt weer na enige tijd stilstaan of zitten)
  • Slenteren lukt meestal nog wel, stevig doorlopen niet

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de fysiotherapeutische behandeling van perifeer arterieel vaatlijden. De ClaudicatioNet therapeut biedt gesuperviseerde looptherapie aan en onderscheidt zich door te begeleiden in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl.


Behandeling

Tijdens de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden werken we onder andere aan:

  • Vergroten van de loopafstand
  • Leren omgaan met de pijn
  • Verbeteren van de looptechniek
  • Verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl

Uit verschillende studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie in combinatie met leefstijlbegeleiding een effectieve behandeling is als je klachten ondervindt ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.

Het traject van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding is een intensieve behandeling van een jaar, waarbij je de eerste periode twee tot drie keer (sessies) per week wordt behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen af tot ongeveer één keer per maand, met uiteindelijk zelfredzaamheid na een jaar.

Aangezien de belangrijkste risicofactoren van perifeer arterieel vaatlijden bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn ClaudicatioNet-therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden, waaraan ClaudicatioNet-therapeuten voldoen.


Vergoeding behandeling bij perifeer arterieel vaatlijden

De fysiotherapeutische behandeling van perifeer arterieel vaatlijden wordt maximaal 37 keer vergoed indien de therapeut is aangesloten bij ClaudicatioNet. Deze vergoeding komt uit de basisverzekering; hiervoor hoef je dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Let op, je betaalt mogelijk wel een bedrag aan eigen risico voor zorg, genomen uit de basisverzekering. Je dient ten slotte in het bezit te zijn van een verwijzing van je huisarts of specialist voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden.

Heb je nog verdere vragen over de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden, neem dan contact met ons op en vraag naar Chris Gamble.

Meteen een afspraak maken?
Of liever eerst even kennis maken?

Bel nu 040-8003115

Of stuur een mail