CVA (TIA, herseninfarct of hersen­bloeding)

Behandelcentrum Valkenhof is lid van het regionale CVA-netwerk. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, beter bekend als een ‘beroerte’. Een CVA betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Met het gevolg dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfuncties uitvallen.

In ons land krijgen jaarlijks bijna 40.000 mensen te maken met een CVA. Meestal is de slechte kwaliteit van de binnenwand van bloedvaten de oorzaak van een CVA. Dit kan komen door ouderdom (aderverkalking), een ongezonde levensstijl, suikerziekte, te hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte.

De kans op een CVA kan worden verkleind door niet te roken, gezond te eten en voor voldoende lichaamsbeweging te zorgen. Een aangeboren afwijking aan de bloedvaten kan ook een beroerte veroorzaken.

Klachten

Welke klachten komen veel voor bij een CVA?

 • (Eenzijdige) verlamming in het lichaam en/of gezicht
 • (Eenzijdige) gevoelloosheid en tintelingen
 • Taal- en/of spraakproblemen
 • Slikproblemen
 • Zware vermoeidheid
 • Overgevoeligheid voor omgevingsprikkels
 • Angst, stemmingswisselingen of emotionele instabiliteit
 • Moeite met plannen en organiseren

CVA is een verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct of een hersenbloeding. In de meeste gevallen (80%) gaat het bij een beroerte om een herseninfarct. Een heel stelsel van (kleine) slagaders zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed in alle delen van de hersenen komt. Bij een herseninfarct raakt zo’n slagader in de hersenen vernauwd of verstopt. Dit is vaak het gevolg van slagaderverkalking: vetachtige stoffen (cholesterol) en bloedstolsel hechten zich vast aan een beschadigd stukje van de bloedvatwand. Dit stolsel kan zo ver ophopen dat de slagader dichtslibt. Ook kan een stukje losraken en een kleinere slagader verderop in de hersenen blokkeren.

 

Kwaliteitsverbetering

Het CVA-netwerk werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Ze maken gebruik van:

 • De nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten
 • Kwaliteit en uniformiteit in behandeling, verwijzing en rapportage
 • Het gebruik van meetinstrumenten

De leden komen jaarlijks bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelmogelijkheden bij een CVA door te nemen om zo de best mogelijke zorg te organiseren en aan te bieden. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend.

Behandeling

Tijdens de behandeling van een CVA werken we aan:

 • Optimaliseren van lichaamsfuncties, zoals conditie, kracht en balans
 • Verbeteren of faciliteren van alledaagse handelingen, zoals wassen en aankleden
 • Verbeteren van de taal- en spraakfunctie
 • Verbeteren van de slikfunctie
 • Trainen van aandachts- of geheugenstoornissen
 • Meer kennis over en inzicht in je ziekte
 • Het leren omgaan met je aandoening binnen je gezin, werk of vrije tijd
 • Het goed verdelen van je energie over de dag

 

Vergoeding behandeling bij een CVA

De fysiotherapeutische behandeling van een CVA wordt na twintig behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De eerste twintig behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Indien je niet beschikt over een aanvullende verzekering, komen deze kosten voor eigen rekening. Let op, je betaalt mogelijk wel een bedrag aan eigen risico voor zorg, genomen uit de basisverzekering. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Je dient ten slotte in het bezit te zijn van een verwijzing van je huisarts of specialist voor de behandeling van een CVA.

De logopedische behandeling wordt eerst verrekend met je eigen risico. Als je eigen risico op is, krijg je de behandeling volledig vergoed uit je basisverzekering.

Diëtetiek wordt voor drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering; deze vergoeding valt ook onder het eigen risico. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je recht hebt op extra tijd. Dit is echter per zorgverzekeraar anders.

Heb je nog verdere vragen over de behandeling van een CVA, neem dan contact met ons op.

Meteen een afspraak maken?
Of liever eerst even kennis maken?

Bel nu 040-8003115

Of stuur een mail