Valkenhof en Universiteit Maastricht werken samen in onderzoek naar telerevalidatie

In Nederland is het beleid er steeds meer op gericht om ouderen zorg aan huis te bieden, zodat zij zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het verplaatsen van ouderenzorg van ziekenhuis en verpleeghuizen naar de eigen woning, is een maatschappelijke uitdaging. Er is onvoldoende personeel, tijd en geld om iedereen thuis te kunnen zien. Middels zorg op afstand, kunnen we wellicht wél de ouderen de zorg bieden die ze thuis nodig hebben.

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) biedt mogelijkheden en kansen in de ouderenzorg. De ontwikkelingen gaan snel en steeds meer ouderen kunnen overweg met bijvoorbeeld een tablet of telefoon. Daardoor is het mogelijk om op afstand te communiceren. Telerevalidatie is een onderdeel van zorg op afstand en gaat over behandelen, zoals bijvoorbeeld door een fysiotherapeut. Telerevalidatie maakt het mogelijk om onder andere thuis te revalideren na een val of operatie en zorgt voor continuïteit van de zorg. Het vermindert het aantal fysieke contactmomenten en wordt, zeker tijdens deze situatie rondom corona, breed ingezet en volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Valkenhof loopt voorop met onderzoek naar telererevalidatie. In samenwerking met de Universiteit Maastricht ondersteunen wij een promotietraject waarin onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en toepasbaarheid van telerevalidatie voor thuiswonende ouderen die in aanmerking komen voor geriatrische revalidatie. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat telerevalidatie scheelt in (reis)tijd, administratietijd en waarschijnlijk ook in geld, terwijl de behandeling net zo effectief is. Onlangs verscheen hierover een artikel in het tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van Verenso. Ondertussen is Valkenhof gestart met een pilot waarin de fysiotherapeuten van Behandelcentrum Valkenhof behandelingen op afstand geven door middel van videobellen. Dit is een manier om elkaar te zien en te spreken zonder fysiek contact. Verschillende aandoeningen of problemen kunnen ook op deze manier goed behandeld worden, zoals ademhalingsoefeningen of oefentherapie voor de nek, schouder of pols.

Telerevalidatie zal van groot belang zijn in de toekomst van de ouderenzorg, wij houden u graag op de hoogte!