1 jaar Behandelcentrum Valkenhof - multidisciplinair succesvol

1 jaar Behandelcentrum Valkenhof - multidisciplinair succesvol

Een jaar vliegt voorbij; zo ook het eerste jaar van ‘Behandelcentrum Valkenhof’. 27 oktober 2018 lanceerden we een nieuwe naam, nieuw gezicht en een geheel nieuw behandelcentrum. Mooi moment om eens terug te blikken op wat we zoal hebben bereikt tot nu toe. Centraal hierin staat het multidisciplinaire succes. Onze behandelaars aan het woord:

Djoeke Wieland, logopedist: “Afgelopen jaar hebben ik en mijn collega Anne Busschers (diëtist) een 96 jarige dame behandeld vanwege slikproblemen en ongewenst gewichtsverlies. We gingen samen op huisbezoek en keken mee met haar maaltijden. Mevrouw had veel gecombineerde vragen, die we als ‘duo’ effectief konden beantwoorden. Uiteindelijk gaven we ook een gezamenlijk slik- en dieetadvies. Mevrouw heeft hierdoor nog lang kunnen genieten van veilige en prettige eet- en drinkmomenten.”

Ingrid van Veldhoven, ergotherapeut en neuromusculair triggerpointtherapeut: “Een 36 jarige meneer met NAH (niet aangeboren hersenletsel) door een ongeval, kwam bij ons terecht. Na een gezamenlijke intake door de manueel therapeut, fysiotherapeut, neuromusculair triggerpointtherapeut en ergotherapeut stelden we samen met meneer doelen op waaraan hij de komende maanden gaat werken, zoals balans krijgen in zijn belasting-belastbaarheid, omgaan met vermoeidheid door psycho-educatie, opbouw kracht en conditie, pijnvrij kunnen bewegen en het zoeken naar een geschikte sport. Meneer is heel blij met deze multidisciplinaire ‘setting’, waarin hij met de verschillende disciplines aan zijn doelen gaat werken. En dat dichtbij huis (en in zijn thuissituatie).”

Anne Busschers, diëtist: “Er kwam een 59-jarige cliënte bij ons met flinke pijn in de knieën vanwege slijtage. Er is meteen verder gekeken dan het probleem zelf, want het bleek dat het lichaamsgewicht hierin een grote rol speelde. Zo is er gewerkt aan pijnvermindering in de knieën en versterking van de spieren, maar ook aan gewichtsverlies. Door haar samen met mijn collega Chris Gamble (fysiotherapeut) te helpen, zijn de klachten nagenoeg verdwenen en is het ons gelukt om mevrouw met een gezond gewicht vooruit te helpen.”

Chris Gamble, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper: “Een 47-jarige meneer met langdurige pijnklachten in de schouder hebben we succesvol vooruit weten te helpen. Het dagelijks hard werken in de eigen fietswinkel leidde ertoe dat de rechter schouder teveel belast werd met alle gevolgen van dien. Er is zowel in het behandelcentrum als in de winkel gekeken naar de oorzaak van de klachten en hoe deze aan te pakken. De behandeling is uitgevoerd door mij en mijn collega’s Raoul Maas (manueel therapeut) en Ingrid van Veldhoven (ergotherapeut/neuromusculair triggerpointtherapeut). Hierdoor heeft meneer een toekomstbestendige behandeling gehad, die verder reikt dan het ‘enkel’ verminderen van de klachten.”

We hopen het komend jaar nog veel meer mensen vooruit te mogen helpen. Of het nu gaat om fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, neuromusculaire triggerpointtherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, orofaciale fysiotherapie, oncologiefysiotherapie, psychologie, fitnessprogramma’s of werkplekonderzoek. Of een combinatie hiervan. Wij zijn er van top tot teen, voor iedereen. En dit vanuit een geheel eigen, persoonlijke aanpak.

Junior van der Kruijs,
manager Behandelcentrum Valkenhof