Revalidatie COVID-19

Ons multidisciplinaire team van gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen staat voor je klaar bij de revalidatie na COVID-19

De klachten en symptomen van COVID-19 (coronavirus) zijn erg divers. Sommige mensen lijken er bijna niets van te merken, anderen worden ernstig ziek. Het kan zijn dat je langdurig ziek thuis bent geweest, een ziekenhuisopname hebt doorgemaakt of dat je zelfs langdurig op de intensive care hebt gelegen (in coma met beademing). Ons revalidatieprogramma richt zich op Covid-19 patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en zich in de thuissituatie bevinden óf patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt.

Doel van revalidatie na COVID-19
Het doel van ons revalidatieprogramma is het verbeteren van het functioneren van patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt door het verminderen van de beperkingen in het alledaagse functioneren, het verbeteren van de fysieke fitheid evenals het voorkomen, behandelen en beperken van lichamelijke en psychische complicaties. Het gaat hier grotendeels om patiënten die een sterk verlaagde fysieke of mentale fitheid ervaren en laag belastbaar zijn vanwege hun ziektebed. Dit uit zich in bijvoorbeeld:

 • Verminderde spierkracht en -massa
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Verminderde ademspierkracht
 • Algemene vermoeidheid
 • Gewrichtspijn
 • Longklachten
 • Problemen met energiemanagement
 • Klachten bij slikken of spreken
 • Problemen met voeding (denk aan weinig eetlust, geur- en smaakverlies)
 • Ongewenst gewichtsverlies
 • Problemen met het geheugen en concentratie
 • Psychische klachten, zoals angst en depressie

Of het nu gaat om fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie of maatschappelijk werk (of een combinatie hiervan). De kracht van ons revalidatieprogramma gaat uit van de aanwezigheid én samenwerking van alle behandelaren onder één dak. Interdisciplinair samenwerken noemen we dat. En dit vanuit een geheel eigen, persoonlijke aanpak. Onze behandelaren staan klaar om jou te helpen revalideren!

Fysiotherapie
Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie en het herstel van COVID-19 patiënten, die beperkingen (blijven) ondervinden in hun functioneren. De therapie richt zich op het verminderen van beperkingen in activiteiten en op het fysiek functioneren in het algemeen.

Onze fysiotherapeuten kunnen je helpen bij:

 • het opbouwen van spierkracht en uithoudingsvermogen
 • het opbouwen van zelfstandig fysiek functioneren, zoals lopen, traplopen en het uitvoeren van huishoudelijke taken.
 • het verbeteren van de ademspierkracht en de ventilatie van de longen
 • het aanleren van een goede hoesttechniek
 • het optimaliseren van houding en balans
 • het verminderen van spanningsklachten

Ergotherapie
Ergotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie en het herstel van Covid-19 patiënten, die beperkingen ondervinden in hun dagelijks functioneren. De therapie richt zich op het verbeteren van fysieke en/of cognitieve beperkingen in de leef-, woon- en werkomgeving van de patiënt.

Onze ergotherapeuten kunnen je helpen bij:

 • omgaan met belasting/belastbaarheid
 • energieverdeling in dagelijkse activiteiten
 • het verminderen van cognitieve problemen: geheugenverlies, concentratiestoornissen, aandachtsproblemen, moeite met plannen en organiseren
 • het inzetten van (tijdelijke) hulpmiddelen
 • werk gerelateerde vragen: aanpassing werkplek/opbouw werktaken
 • het verbeteren van het uitvoeren van alledaagse activiteiten, zoals zelfzorg, hobby’s en huishoudelijke taken
 • advies voor mantelzorger of thuiszorg

Diëtetiek
Het kan zijn dat je tijdens je ziekte een verminderde of slechtere voedingstoestand hebt gehad of gebruik hebt gemaakt van sondevoeding. Onze diëtisten zijn gespecialiseerd in het opbouwen van voldoende juiste voeding. Goede voeding is essentieel voor een goed herstel en opbouwen van kracht en conditie.

Onze diëtisten kunnen je helpen bij:

 • het bereiken van een gezonde voedingstoestand
 • het opbouwen van spiermassa
 • herstel bij doorligwonden
 • verminderde eetlust
 • geur- en smaakverlies
 • opbouwen van normale voeding na sondevoeding

Logopedie
Tijdens of na het doormaken van COVID-19 is het mogelijk dat er slikstoornissen, stemklachten, ademhalingsproblemen en/of communicatieproblemen zijn ontstaan. Logopedie biedt ondersteuning om deze klachten te verminderen en het functioneren te verbeteren.

Onze logopedisten kunnen je helpen bij:

 • problemen met slikken
 • problemen met spreken/communicatie
 • aanhoudende heesheid
 • ademhalingsproblemen

Psycholoog
De psycholoog kan een rol spelen bij de revalidatie en het herstel na COVID-19 als er sprake is van psychische klachten, zoals een hoge spanning (stress), angst, depressieve gevoelens, snel geprikkeld of geïrriteerd raken, heftige schrikreacties, flashbacks en slaapproblemen. Ook bij cognitieve gevolgen, zoals moeilijk tegen geluid en licht kunnen, problemen met onthouden, snel afgeleid zijn of moeite met twee of meerdere dingen tegelijkertijd te doen, kan de psycholoog een belangrijke rol spelen in de behandeling.

Onze psychologen kunnen je helpen bij:

 • inzicht krijgen in en het verminderen van de cognitieve veranderingen; hoe hiermee om te gaan in het alledaagse leven
 • tijdig signaleren en behandelen van angst en depressie
 • tijdig signaleren en behandelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • het begeleiden van jou als patiënt en je mantelzorger

Maatschappelijk werk
Tijdens en na de revalidatie speelt de maatschappelijk werker een essentiële rol bij de begeleiding en de ondersteuning van zowel de cliënten (revalidanten) als hun naasten (mantelzorgers).
Deze ondersteuning en/of begeleiding kan op verschillende gebieden plaatsvinden.

Onze maatschappelijk werkers kunnen helpen bij:

 • psychosociale problemen: door nare gebeurtenissen, en ongewenste beleving van gedachten
 • het leren omgaan met de gevolgen van ziekte.
 • verwerking van verlies en rouw
 • financiële problemen
 • eenzaamheid
 • omgaan met schuldgevoelens
 • het in kaart brengen en ondersteunen van de psychische status van de partner of mantelzorger
 • het ondersteunen en begeleiden van partners en kinderen in hun nieuwe rol als mantelzorger.

Weer open voor reguliere zorg
Behandelcentrum Valkenhof is weer geopend voor reguliere zorg in de praktijk of aan huis. We bevinden ons echter in een bijzondere situatie, waarin we met zijn allen waakzaam moeten zijn. Dit kan betekenen dat jouw behandelaar ervoor kiest om nog steeds op afstand te behandelen. Bij (verdenking van) COVID-19 klachten is een afspraak en/of behandeling in onze praktijk niet mogelijk. Daarnaast vragen we alle cliënten om op de afgesproken tijd naar de praktijk te komen, alleen te komen en zich te houden aan de hygiënerichtlijnen. We nemen alle gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico’s te beperken. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. Wij vragen hiervoor ieders begrip.

Meteen een afspraak maken?
Of liever eerst even kennis maken?

Bel nu 040-8003115

Of stuur een mail